Ombyg & renovering

Hvad kan det mon blive til

Før/ efter-billede af ombyg/ renovering udført i Viby Sjælland i år 2019

se dit hjem med andre (3D) briller

den bedste stemning er forventningsafstemning

Nordpil Arkitekter ser ombygning og bygningsrenovering som en disciplin i sig selv. Her handler det om stedet, bygningens historie, bygningskendskab og indlevelsen og forståelsen for renoveringsprojektet og personerne bag.

Altsammen skal det gerne gå op i en højere enhed, hvor funktioner og krav spiller sammen med projektøkonomien og arkitektens særlige bearbejdning af eksempelvis dagslyset samt rumforløb og måske helt nye særlige og personlige nicher.

Om det er modernisering af parcelhuset, statslånhuset, typehuset, byhuset eller sommerhuset så finder vi altid det særlige ved netop jeres ejendom og forsøger at bevare disse kvaliteter i det kommende byggeri.

Kontaktformular

Fortæl os om dit projekt