folkene bag nordpil

TEAMET

Bashar Hazim Nasouri
Bashar Hazim Nasouripartner | bygningskonstruktør MAK bhn@nordpil-arkitekter.dk
20 46 89 56
Kim Pretzmann Olesen
Kim Pretzmann Olesenpartner | arkitekt m.a.a | tømrerkpo@nordpil-arkitekter.dk
29 43 92 72
Jean Stephan
Jean Stephanbogholderbogholder@nordpil-arkitekter.dk
-
Julie Schmidt
Julie Schmidtstud.archjso@nordpil-arkitekter.dk
 Michael Salling
Michael Salling bestyrelsesformandmichael@salling.email