Historie & Vision

Læs mere om Nordpil Arkitekter

Tilbygning udført i Aarhus i år 2015
Tilbygning udført i Aarhus i år 2015
Tilbygning udført i Aarhus i år 2015
Tilbygning udført i Aarhus i år 2015

hvorfor Nordpil arkitekter?

Historie & vision

Med stor passion for arkitektur og byggetradition og med fokus på især den nordiske arkitektur er det Nordpil arkitekters erklærede mål at rykke grænserne for, hvordan den helt almindelige dansker opfatter arkitektur. 
Tegnestuen vil udbrede kendskabet til god arkitektur som noget, der udspringer af det gode samarbejde mellem bygherre, rådgiver og udførende. Tegnestuen vil derfor gerne være kundernes favorit, men for at opnå et godt og effektivt byggeri kræver det også fokus på at blive håndværkernes favorit.

Nordpil arkitekter arbejder bredt med arkitektur og løser sager for private så som ombygninger, tilbygninger, renoveringssager og nybyggeri. Med årelang erfaring og allerede udførte opgaver, der spænder meget bredt, indgår tegnestuen også i samarbejder omkring projektudvikling og investeringsopgaver.

Bashar og Kim arbejder alsidigt med arkitekturprocessen og altid med en hands-on tilgang, så arkitekturen gøres så operativ og brugbar som muligt. Nordpils arkitekter og konstruktører arbejder altid om at finde den bedste løsning i den givne opgave. Således (gen)bruger de gerne af vores lange byggetradition eller skaber nye løsninger, hvor det er nødvendigt.

Uanset opgavetype er det gennemgående tema for tegnestuen kvalitet og ordentlighed, som er de overordnede parametre, der præger rådgivningen hele vejen igennem fra den indledende snak til det færdige resultat.

ARBEJDSMETODE
Tegnestuen er bygget op omkring kærligheden til nordisk arkitektur, dens byggetraditioner samt viljen til bæredygtigt byggeri. Nordpil arkitekter er fortaler for en arkitektur, som kan og skal give mere livsværdi til både boligejere og omverden, og specialiserer sig inden for bolig- og erhvervsbyggeri. Vi har ekspertise inden for rådgivning i bæredygtigt byggeri herunder bæredygtighedscertificering, bygningskonstruktion, renovering, bygningskulturarv og erhvervs- og boligarkitektur. 

Nordpil arkitekter besidder en bred faglighed fra den restaureringsfaglige arkitekt til bygningskonstruktøren og alt derimellem. Vi elsker denne sammensætning af fagligheder på tegnestuen. Flere har håndværksmæssig baggrund og vi elsker spændingsfeltet mellem teori og praksis, og vi går altid efter at være medskabere af bygbar og værdiskabende arkitektur med fokus på mennesket.

Nordpil Arkitekter er Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri. Vores tilgang til bæredygtighed bygger på en sund-fornuft-tilgang. Bæredygtighed handler for os om ansvarlighed, hvor der fokuseres på de gennemtænkte og langtidsholdbare løsninger. Vores ambition er at skabe bæredygtig arkitektur set ud fra alle tre parametre; miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Vores syn på bæredygtighed er præget af en sund-fornuft tilgang og vi er trygge ved at vores faglighed står på skuldrene af mange hundrede års byggetradition.

BRANCHESAMARBEJDE 
På tegnestuen råder vi over mange fagligheder i alt fra teori til praksis, og vi er bevidste om kunsten i at formidle vores kreative processer, anskueliggøre dem og sidenhen konkretisere dem til et bygbart resultat. Vi holder af tværfagligt samarbejde og arbejder gerne sammen med andre tegnestuer. 

FIRMASTRUKTUR OG LEDELSE
Nordpil arkitekter blev stiftet som et anpartsselskab januar 2020 af arkitekt Kim Pretzmann Olesen og bygningskonstruktør Bashar Nasouri, der begge dagligt fungerer som ejerledere.

Tegnestuen består af arkitekter, bygningskonstruktører samt 2 administrative medarbejdere og indgår samarbejder med praktikanter ved hvert nyt semester. 

REGNSKAB 
PwC Aarhus

BESTYRELSE
Virksomheden arbejder med en professionel bestyrelse bestående af bestyrelsesformand Michael Salling, bestyrelsesmedlem & strategisk rådgiver Stephen Willacy samt tegnestuens ledelse.

KVALITETSSIKRING
Nordpil er medlem af Danske Arkitektvirksomheder og har herigennem oprettet et system, som har til formål at sikre et konsekvent højt kvalitetsniveau i virksomheden fra visioner, organisering, ansættelse af medarbejder til aflevering af opgaver. Det overordnede system benytter vi til at definere og strukturere aktiviteter på en ensartet måde i alle faser og til at sikre, at projekter udføres og dokumenteres på samme måde i hele virksomheden. Systemet er en hjælp til at kontrollere, at arbejdet er udført med den korrekte faglighed og i overensstemmelse med den aftale, der er indgået mellem Nordpil og bygherren.

MEDLEMSSKABER
Dansk Industri, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Boligarkitekter, Arkitekter Uden Grænser

SOCIALT OG FAGLIGT ANSVAR
Nordpil har den holdning, at vi som arkitekter er socialt ansvarlige for den byggede virkelighed, vi skaber. Derfor er vi opsøgende og indgår gerne proaktivt i samfundsdebatten, og vi har bl.a. arbejdet med problemstillinger med socialt udsatte ift. hjemløshed. Vi vil gerne sætte et positivt aftryk på verden og påvirke kommende arkitekter til det samme og er med i Arkitekter Uden Grænser og indgår af samme grund i censorkorpset på bygningskonstruktøruddannelsen og fungerer som gæsteundervisere på Arkitektskolen Aarhus.

FORSIKRINGSFORHOLD
Tegnestuen har tegnet professionel rådgiver- og ansvarsforsikring i Topdanmark med følgende dækningssumme:

Ting- og personskade kr. 2.500.000 pr. år
Personskade kr. 25.000.000 pr. år
Erhvervsansvar kr. 10.000.000 pr. år

MEDLEMSKABER OG CERTIFICERINGER

Logo til
Logo til
Logo til
Logo til
Image

Kontaktformular

Fortæl os om dit projekt