Tilbygning udført i Aarhus i år 2015

hvorfor nordpil arkitekter?

Historie & vision

Med stor passion for arkitektur og byggetradition og med fokus på især den nordiske arkitektur er det nordpil arkitekters erklærede mål at rykke grænserne for, hvordan den helt almindelige dansker opfatter arkitektur. 


Tegnestuen vil udbrede kendskabet til god arkitektur som noget der udspringer af det gode samarbejde mellem bygherre, rådgiver og udførende. Tegnestuen vil derfor gerne være kundernes favorit, men for at opnå et godt og effektivt byggeri kræver det også fokus på at blive håndværkernes favorit.

nordpil arkitekter vil fortsat arbejde bredt med arkitektur og løse sager for private så som ombygninger, tilbygninger, renoveringssager og nybyggeri. Med årelang erfaring og allerede udførte opgaver, der spænder meget bredt, indgår tegnestuen også i samarbejder omkring projektudvikling og investeringsopgaver.

Bashar og Kim er ægte byggenørder og arbejder alsidigt med arkitekturprocessen og altid med en hands-on tilgang, så arkitekturen gøres så operativ og brugbar som muligt. I spændingsfeltet mellem fysiske arkitekturmodeller og digital modellering samarbejder arkitekt og konstruktør altid om at finde den bedste løsning i den givne opgave. Således (gen)bruger de gerne af vores lange byggetradition, eller skaber nye løsninger hvor det er nødvendigt.

Uanset opgavetype er det gennemgående tema for tegnestuen kvalitet og ordentlighed, som er de overordnede parametre, der præger rådgivningen hele vejen igennem fra den indledende snak til det færdige resultat.

IT:
Tegnestuen tegner og projekterer i 3D i Archicad såvel som Revit og er desuden leveringsdygtig i 3D visualiseringer, BIM- og VR modeller.

REGNSKAB:
Brandt Revision & Rådgivning

ANSVAR & FORSIKRING:
Virksomheden har tegnet prof. ansvarsforsikring og er medlem af Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Industri DI og Danske BoligArkitekter.

BESTYRELSE:
Virksomheden agerer under en professionel bestyrelse bestående af bestyrelsesformand Michael Salling og tegnestuens direktion

Logo til
Logo til
Logo til
Bashar Nasouri
Bashar Nasouribygningskonstruktør MAK | sikkerhedskoordinator

lidt om

Bashar 

Jeg har altid været interesseret i byggeri, og har derfor uddannet mig til bygningskonstruktør. Herved har jeg fået mulighed for at nørde med byggerier samt fået flere års erfaring i byggebranchen og skabt en bred viden. Dette sikrer vores kunder god kvalitet, af det arbejde, som bliver projekteret og udført.

Eftersom jeg også har taget arbejdsmiljøkoordinator-uddannelsen, og har erfaring med at lave tilsyn på byggepladser, vil man som bygherre opleve, at man er under trygge rammer gennem hele byggeprocessen.

Jeg vægter kommunikationen med vores kunder højt, og det er også kernen i vores virksomhed. Vi gør meget ud af at lytte til ønsker og vi vægter at opfylde disse.

Gennem samarbejde med ingeniør og håndværkere gør jeg mit bedste, for at opfylde de ønsker, som vores kunder har. Jeg er meget detaljeorienteret og finder altid frem til de mest brugbare løsninger.

Målet vil altid være at yde den bedste service. Vi oplever altid en stor kundetilfredshed og begejstring for det færdige byggeri.

Kim Pretzmann Olesen
Kim Pretzmann Olesenarkitekt m.a.a | tømrer

lidt om

Kim

Jeg  sætter jeg mig altid grundigt ind i dine ønsker, og jeg mener grundlæggende, at god arkitektur opstår som en kombination af ønsker, drømme og arkitektens faglighed samt et godt samarbejde med håndværkerne omkring udførelsen. Herved skabes gode, smukke og velbyggede boligprojekter i et tæt samarbejde.

For at skabe de bedst mulige rammer for at kunne rådgive om byggeri, har jeg valgt at efteruddanne mig som tømrer.

Det sætter mig i stand til at se projektet fra alle vinkler, og de udfordringer, der vil opstå undervejs, kan der hurtigt blive taget hånd om. Jeg har stor indsigt i byggeprocesser, byggeteknik og et tæt samarbejde med håndværkerne vedrørende udførelsen af byggeprojektet.

Jeg leverer byggeteknisk holdbare og bygbare løsninger, og samarbejder altid med andre rådgivere, leverandører og håndværkere, så den bedste løsning kan findes. 

Udover mit virke på tegnestuen fungerer jeg også som beskikket censor på Bygningskonstruktøruddannelsen og som underviser på Arkitektskolen Aarhus. 

Rasmus Thrane
Rasmus Thranearkitekt m.a.a | bygningskulturarv | DGNB konsulent

lidt om

Rasmus

Jeg er uddannet bygningsarkitekt med over 20 års tegnestueerfaring og har gennem årene fungeret som sagsarkitekt på en bred vifte af opgaver, indenfor både nybyggeri, istandsættelse og transformation af den eksisterende bygningsmasse. Jeg har fredede og bevaringsværdige bygninger som særligt fagspeciale.

Helt centralt i mit arbejde står behovsafklaring og forventningsafstemning med bygherre. Denne afklaring skal danne grundlaget for et tillidsfuldt samarbejde omkring den kommende Byggeproces. Vi skal turde stille de ”vanskelige” spørgsmål for at nå frem til den bedste løsning.

 I mit arbejde ser jeg mig selv som en samlende figur igennem forløbet fra den første skitse til det færdige projekt. Dette med en naturlig stræben efter smuk arkitektur og formgivning i sammenhæng med anerkendte og gennemprøvede tekniske løsninger. Jeg lægger stor vægt på materialer og detaljer og en konsekvent gennemarbejdning af vores projekter.

Emil Husted Jakobsen
Emil Husted Jakobsenarkitekt m.a.a | bygningskonstruktør MAK | tømrer

lidt om

Emil

Jeg er uddannet arkitekt med speciale indenfor bygningskultur og byggeteknik. Jeg har derudover en baggrund som bygningskonstruktør og tømrersvend. Dette muliggør at jeg både kan indgå og rådgive om alle faserne i et byggeri, fra den innovative idéfase og analyse, til projektering og udførelse af byggeriet. Kommunikationen med kunden omkring behov og forventninger ses her som den vigtigste del i processen af byggeriet og prioriteres derfor højest.
 
Under min uddannelse til arkitekt, har jeg fået kendskab til de nyeste bæredygtige tendenser og byggemetoder. Samtidig har jeg en opdateret viden omkring den nutidige arkitektur og udviklingsprocesser indenfor byggeri. Med min erfaring som bygningskonstruktør og tømrer er der stor forståelse for bygbare løsninger, der også har et æstetisk og arkitektonisk udtryk.

 

Det er essentielt for mig at levere en kvalitetsbevidst og gennemarbejdet indsats, der på samme tid er realistisk omkring rammerne for byggeriet. Min arbejdsproces er især kendetegnet af en sans for detaljer og en grundighed omkring byggeprocessen.

Jakob Karkov
Jakob Karkovbygningskonstruktør MAK | sikkerhedskoordinator

lidt om

Jakob

Jeg er en engageret og passioneret bygningskonstruktør med stort gå på mod - som altid er åben, lyttende og positiv indstillet over for opgaver, mennesker samt udfordringer.

Mine nuværende spidskompetencer er inden for professionel renovering og tilbyg med høj standard samt styring af byggeri - men jeg interesserer mig også for nybyg.

Jeg har solid personlig erfaring inden for tømrerfaget, da jeg altid har haft en naturlig lyst til at bygge, kreere og skabe noget nyt og/eller anderledes.

Jeg går gerne den ekstra mil for at finde den bedste løsning for dig/jer/kunden.

Rådgivning, dialog og et nært samarbejdende kundeforhold er min styrke.

Jeg fokuserer på, at opfylde ønsker, behov og drømmen om den/de helt personlige og unikke boliger og byggerier - fra start til slut.

Tilfredse kunder viser, at opgaven er løst meningsfuldt og godt!

Sebastian Gram Friedrichsen
Sebastian Gram Friedrichsenarkitekt m.a.a 

lidt om

Sebastian

For mig handler arkitektur om oplevelsen af ‘det perfekte sted’. Et rum som er skræddersyet til den enkelte bruger, og hvor materialer, lys og skala tilsammen danner rammerne for et værested der giver mening. 

Med speciale i transformationsarkitektur og med fokus på de bæredygtige løsninger, ser jeg muligheder i projekter hvor rammerne i forvejen er sat.
Smukke planløsninger og optimering af den eksisterende bolig er nogle af mine spidskompetencer, og jeg lægger stor vægt på at bevare kvaliteterne og historien i det enkelte byggeri. 

Ved hjælp af dine ønsker og overvejelser, vil jeg gøre mit bedste for at visualisere og tolke arkitekturen igennem mine tegnetekniske færdigheder samt min faglige ekspertise. Mennesker er forskellige, og det er arkitekturen også.
Maria Schmedes Enevoldsen
Maria Schmedes EnevoldsenStud.arch | Studiemedhjælper

lidt om

Maria

Jeg er studiemedhjælper for og har også planlagt min studiepraktik hos Nordpil Arkitekter. 

Jeg er her for at lære processerne at kende. Fra behovet for forandring anerkendes, ideerne opstår, til det der rent faktisk kan lade sig gøre og føres ud i virkeligheden.

Som studerende på Arkitektskolen i Aarhus har jeg bl.a. arbejdet med transformation af ældre bygninger og dermed den hårfine balancegang i at bevare og se værdien i det gamle, samtidig med at man lader det nye skinne igennem og skaber sammenhæng på ny.

Vi lever i en tid med utallige muligheder inden for byggeri, og her er det vores opgave som arkitekter at udvælge og forme, således at arkitekturen danner gode rammer for tilværelsen.

Som praktikant her på tegnestuen skitserer jeg på projekterne under kyndig vejledning fra Kim, Bashar og Rasmus.

Julie Schmidt
Julie SchmidtStud.arch | praktikant (på barsel)

lidt om

Julie 

Redaktionen arbejder på sagen...

nordpils nyeste

Har du et særligt projekt i tankerne?

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD I DAG

Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt

Udtalelser

FRA VORES KUNDER