Historie & Vision

Læs mere om Nordpil Arkitekter

Tilbygning udført i Aarhus i år 2015
Tilbygning udført i Aarhus i år 2015
Tilbygning udført i Aarhus i år 2015
Tilbygning udført i Aarhus i år 2015

hvorfor Nordpil arkitekter?

Historie & vision

Med stor passion for arkitektur og byggetradition og med fokus på især den nordiske arkitektur er det Nordpil arkitekters erklærede mål at rykke grænserne for, hvordan den helt almindelige dansker opfatter arkitektur. 
Tegnestuen vil udbrede kendskabet til god arkitektur som noget, der udspringer af det gode samarbejde mellem bygherre, rådgiver og udførende. Tegnestuen vil derfor gerne være kundernes favorit, men for at opnå et godt og effektivt byggeri kræver det også fokus på at blive håndværkernes favorit.

Nordpil arkitekter vil fortsat arbejde bredt med arkitektur og løse sager for private så som ombygninger, tilbygninger, renoveringssager og nybyggeri. Med årelang erfaring og allerede udførte opgaver, der spænder meget bredt, indgår tegnestuen også i samarbejder omkring projektudvikling og investeringsopgaver.

Bashar og Kim er ægte byggenørder og arbejder alsidigt med arkitekturprocessen og altid med en hands-on tilgang, så arkitekturen gøres så operativ og brugbar som muligt. I spændingsfeltet mellem fysiske arkitekturmodeller og digital modellering samarbejder arkitekt og konstruktør altid om at finde den bedste løsning i den givne opgave. Således (gen)bruger de gerne af vores lange byggetradition eller skaber nye løsninger, hvor det er nødvendigt.

Uanset opgavetype er det gennemgående tema for tegnestuen kvalitet og ordentlighed, som er de overordnede parametre, der præger rådgivningen hele vejen igennem fra den indledende snak til det færdige resultat.

ARBEJDSMETODE
Tegnestuen er bygget op omkring kærligheden til nordisk arkitektur, dens byggetraditioner samt viljen til bæredygtigt byggeri. Nordpil arkitekter er fortaler for en arkitektur, som kan og skal give mere livsværdi til både boligejere og omverden, og specialiserer sig inden for bolig- og erhvervsbyggeri. Vi har ekspertise inden for rådgivning i bæredygtigt byggeri herunder bæredygtighedscertificering, bygningskonstruktion, renovering, bygningskulturarv og erhvervs- og boligarkitektur. 

Nordpil arkitekter besidder en bred faglighed fra den restaureringsfaglige arkitekt til bygningskonstruktøren og alt derimellem. Vi elsker denne sammensætning af fagligheder på tegnestuen. Flere har håndværksmæssig baggrund og vi elsker spændingsfeltet mellem teori og praksis, og vi går altid efter at være medskabere af bygbar og værdiskabende arkitektur med fokus på mennesket.

Nordpil Arkitekter er Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri. Vores tilgang til bæredygtighed bygger på en sund-fornuft-tilgang. Bæredygtighed handler for os om ansvarlighed, hvor der fokuseres på de gennemtænkte og langtidsholdbare løsninger. Vores ambition er at skabe bæredygtig arkitektur set ud fra alle tre parametre; miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Vores syn på bæredygtighed er præget af en sund-fornuft tilgang og vi er trygge ved at vores faglighed står på skuldrene af mange hundrede års byggetradition.

BRANCHESAMARBEJDE 
På tegnestuen råder vi over mange fagligheder i alt fra teori til praksis, og vi er bevidste om kunsten i at formidle vores kreative processer, anskueliggøre dem og sidenhen konkretisere dem til et bygbart resultat. Vi holder af tværfagligt samarbejde og arbejder gerne sammen med andre tegnestuer. 

FIRMASTRUKTUR OG LEDELSE
Nordpil arkitekter blev stiftet som et anpartsselskab januar 2020 af arkitekt Kim Pretzmann Olesen og bygningskonstruktør Bashar Nasouri, der begge dagligt fungerer som ejerledere.

Tegnestuen består af arkitekter,  bygningskonstruktører samt 2 administrative medarbejdere og indgår samarbejder med praktikanter ved hvert nyt semester. 

REGNSKAB 
PwC Aarhus

BESTYRELSE
Virksomheden arbejder med en professionel bestyrelse bestående af bestyrelsesformand Michael Salling, bestyrelsesmedlem & strategisk rådgiver Stephen Willacy samt tegnestuens ledelse.

KVALITETSSIKRING
Nordpil er medlem af Danske Arkitektvirksomheder og har herigennem oprettet et system, som har til formål at sikre et konsekvent højt kvalitetsniveau i virksomheden fra visioner, organisering, ansættelse af medarbejder til aflevering af opgaver. Det overordnede system benytter vi til at definere og strukturere aktiviteter på en ensartet måde i alle faser og til at sikre, at projekter udføres og dokumenteres på samme måde i hele virksomheden. Systemet er en hjælp til at kontrollere, at arbejdet er udført med den korrekte faglighed og i overensstemmelse med den aftale, der er indgået mellem Nordpil og bygherren.

MEDLEMSSKABER
Dansk Industri, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Boligarkitekter, Arkitekter Uden Grænser

SOCIALT OG FAGLIGT ANSVAR
Nordpil har den holdning, at vi som arkitekter er socialt ansvarlige for den byggede virkelighed, vi skaber. Derfor er vi opsøgende og indgår gerne proaktivt i samfundsdebatten, og vi har bl.a. arbejdet med problemstillinger med socialt udsatte ift. hjemløshed. Vi vil gerne sætte et positivt aftryk på verden og påvirke kommende arkitekter til det samme og er med i Arkitekter Uden Grænser og indgår af samme grund i censorkorpset på bygningskonstruktøruddannelsen og fungerer som gæsteundervisere på Arkitektskolen Aarhus.

FORSIKRINGSFORHOLD
Tegnestuen har tegnet professionel rådgiver- og ansvarsforsikring i HDI Danmark med følgende dækningssumme:

Ting- og personskade kr. 2.500.000 pr. år
Personskade kr. 25.000.000 pr. år
Erhvervsansvar kr. 10.000.000 pr. år

MEDLEMSKABER OG CERTIFICERINGER

Logo til
Logo til
Logo til
Logo til
Image
Bashar Nasouri
Bashar Nasouripartner og stifter | bygningskonstruktør MAK  | CRBB

lidt om

Bashar 

Jeg har altid været interesseret i byggeri, og har derfor uddannet mig til bygningskonstruktør. Herved har jeg fået mulighed for at nørde med byggerier samt fået flere års erfaring i byggebranchen og skabt en bred viden. Dette sikrer vores kunder god kvalitet, af det arbejde, som bliver projekteret og udført.

Jeg har desuden taget uddannelsen som Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri, og har dermed kompetencer til at vejlede i, hvordan vi bygger mere bæredygtigt. Derudover er jeg uddannet arbejdsmiljøkoordinator og har erfaring med at lave tilsyn på byggepladser. Man vil som bygherre opleve, at man er i trygge hænder gennem hele byggeprocessen.

Jeg vægter kommunikationen med vores kunder højt, hvilket også er kernen i vores virksomhed. Vi gør meget ud af at lytte til ønsker, og vi vægter at opfylde disse.

Gennem samarbejde med ingeniør og håndværkere gør jeg mit bedste, for at opfylde de ønsker, som vores kunder har. Jeg er meget detaljeorienteret og finder altid frem til de mest brugbare løsninger.

Målet vil altid være at yde den bedste service. Vi oplever altid en stor kundetilfredshed og begejstring for det færdige byggeri.

Kim Pretzmann Olesen
Kim Pretzmann Olesenpartner og stifter | arkitekt MAA | CRBB | tømrer

lidt om

Kim

Jeg  sætter jeg mig altid grundigt ind i dine ønsker, og jeg mener grundlæggende, at god arkitektur opstår som en kombination af ønsker, drømme og arkitektens faglighed samt et godt samarbejde med håndværkerne omkring udførelsen. Herved skabes gode, smukke og velbyggede boligprojekter i et tæt samarbejde.

For at skabe de bedst mulige rammer for at kunne rådgive om byggeri, har jeg valgt at efteruddanne mig som tømrer. Dertil kommer en uddannelse som Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri. 

Det sætter mig i stand til at se projektet fra alle vinkler, og de udfordringer, der vil opstå undervejs, kan der hurtigt blive taget hånd om. Jeg har stor indsigt i byggeprocesser, byggeteknik og et tæt samarbejde med håndværkerne vedrørende udførelsen af byggeprojektet.

Jeg leverer byggeteknisk holdbare og bygbare løsninger, og samarbejder altid med andre rådgivere, leverandører og håndværkere, så den bedste løsning kan findes. 

Udover mit virke på tegnestuen fungerer jeg også som beskikket censor på Bygningskonstruktøruddannelsen og som underviser på Arkitektskolen Aarhus. 

Anne Lütken Ravnholt
Anne Lütken Ravnholtarkitekt MAA | bæredygtigt byggeri

lidt om

Anne

Jeg er særligt interesseret i bæredygtig, æstetisk og funktionel arkitektur - brugbare og fleksible løsninger, gennemtænkte kvadratmeter, robuste materialer der patinerer smukt, rum med karakter, lyset og omgivelsernes samspil med rummene.

Jeg lægger stor vægt på at se på kontekstens eller den eksisterende boligs iboende kvaliteter - hvad kan inspirere, genbruges eller omdisponeres, og hvor få greb skal der til for at opnå de ønskede kvaliteter.

Min ambition er at skabe steder, der får hverdagen til at fungere, og steder, der giver kvalitet i hverdagen.

Sebastian Jørgensen
Sebastian Jørgensenbygningskonstruktør MAK | tømrer

lidt om

Sebastian

Jeg er uddannet bygningskonstruktør, med kompetencer inden for det projekterende aspekt af byggeriet. Med en baggrund som tømrer, har jeg erfaring og en god generel forståelse for især renoveringer, tilbygninger, træbyggeri og sommerhuse.
Gennem min uddannelse som bygningskonstruktør, har jeg udvidet mit kendskab til byggeriet, hvilket har forstærket mine kompetencer på mange punkter, deriblandt det tegningstekniske. Det er for mig rigtigt vigtig at tegningen ”kan tale, for sig selv”, og at vi så i fællesskab kan sætte nogle ord på dem, for at foretage evt. ændringer og rettelser. Disse egenskaber gør mig godt rustet til hjælpe kunden med at nå frem til deres ønskede resultat.
Det er vigtigt for mig, at kunden føler sig hørt i deres ønsker og behov. Fra mig får de en ærlig og løsningsorienteret dialog med fokus på at deres drøm bliver bygbar.
Jeg glæder mig til at realisere jeres største byggedrømme.
Emil Husted Jakobsen
Emil Husted Jakobsenarkitekt | bygningskonstruktør MAK | tømrer

lidt om

Emil

Jeg er uddannet arkitekt med speciale indenfor bygningskultur og byggeteknik. Jeg har derudover en baggrund som bygningskonstruktør og tømrersvend. Dette muliggør at jeg både kan indgå og rådgive om alle faserne i et byggeri, fra den innovative idéfase og analyse, til projektering og udførelse af byggeriet. Kommunikationen med kunden omkring behov og forventninger ses her som den vigtigste del i processen af byggeriet og prioriteres derfor højest.
 
Under min uddannelse til arkitekt, har jeg fået kendskab til de nyeste bæredygtige tendenser og byggemetoder. Samtidig har jeg en opdateret viden omkring den nutidige arkitektur og udviklingsprocesser indenfor byggeri. Med min erfaring som bygningskonstruktør og tømrer er der stor forståelse for bygbare løsninger, der også har et æstetisk og arkitektonisk udtryk.

 

Det er essentielt for mig at levere en kvalitetsbevidst og gennemarbejdet indsats, der på samme tid er realistisk omkring rammerne for byggeriet. Min arbejdsproces er især kendetegnet af en sans for detaljer og en grundighed omkring byggeprocessen.

Jakob Karkov
Jakob Karkovbygningskonstruktør MAK | sikkerhedskoordinator

lidt om

Jakob

Jeg er en engageret og passioneret bygningskonstruktør med stort gå på mod - som altid er åben, lyttende og positiv indstillet over for opgaver, mennesker samt udfordringer.

Mine nuværende spidskompetencer er inden for professionel renovering og tilbyg med høj standard samt styring af byggeri - men jeg interesserer mig også for nybyg.

Jeg har solid personlig erfaring inden for tømrerfaget, da jeg altid har haft en naturlig lyst til at bygge, kreere og skabe noget nyt og/eller anderledes.

Jeg går gerne den ekstra mil for at finde den bedste løsning for dig/jer/kunden.

Rådgivning, dialog og et nært samarbejdende kundeforhold er min styrke.

Jeg fokuserer på, at opfylde ønsker, behov og drømmen om den/de helt personlige og unikke boliger og byggerier - fra start til slut.

Tilfredse kunder viser, at opgaven er løst meningsfuldt og godt!

Sebastian Gram Friedrichsen
Sebastian Gram Friedrichsenarkitekt MAA 

lidt om

Sebastian

For mig handler arkitektur om oplevelsen af ‘det perfekte sted’. Et rum som er skræddersyet til den enkelte bruger, og hvor materialer, lys og skala tilsammen danner rammerne for et værested der giver mening. 

Med speciale i transformationsarkitektur og med fokus på de bæredygtige løsninger, ser jeg muligheder i projekter hvor rammerne i forvejen er sat.
Smukke planløsninger og optimering af den eksisterende bolig er nogle af mine spidskompetencer, og jeg lægger stor vægt på at bevare kvaliteterne og historien i det enkelte byggeri. 

Ved hjælp af dine ønsker og overvejelser, vil jeg gøre mit bedste for at visualisere og tolke arkitekturen igennem mine tegnetekniske færdigheder samt min faglige ekspertise. Mennesker er forskellige, og det er arkitekturen også.
Peter Lu
Peter Lubygningskonstruktør MAK

lidt om

Peter

Jeg er uddannet Bygningskonstruktør med en stor interesse for byggeri indenfor det tekniske aspekt i henhold til bygbarhed.
Jeg er lyttende, åben, detaljeorienteret og ikke mindst med til at gøre kundernes drømme til virkelighed med bygbare løsninger, som stemmer overens med den perfekte arkitektur. I mine øjne går arkitektur og bygbarhed op i en højere enhed.
Mine kernekompetencer er inden for nybyggeri. Med bæredygtigheden in mente, som er det nye buzzword, har jeg netop erfaringer at arbejde med bæredygtige materialer heriblandt organiske materialer såsom træ.
Jeg lægger stor vægt på, at kunden sættes i første række, hvor deres behov opfyldes. For mig er det essentielt, at kunden får en mindeværdig oplevelse hos os. Mit overordnet mål er at yde den bedste service og give kunderne tryghed, som de har brug for. God kommunikation er bl.a. nøglen til, at begge parter får et godt forløb

Fortæl os om dit projekt

Her kan du helt uforpligtende fortælle os om dit projekt.
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt