Tilbuds- indhentning & Entrepriseaftale

Tilbudsindhentning og aftaleindgåelse

SAMARBEJDET & PRISER

Tilbuds- indhentning & Entreprise- aftale

Image

SOMMERHUS, Dyngby

Tilbudsindhentning og aftaleindgåelse

Selve tilbudsgivningen indledes når hovedprojektet er udsendt og indledes med en projektgennemgang på stedet, hvor der kan stilles spørgsmål og præciseres eventuelle uklarheder. Herefter starter en tilbudsperiode på ca. 4 uger, som munder ud i et tilbud fra hver af de indbudte firmaer. Vi varetager tilbudsindhentningen fra hovedentreprenører og opstiller priser i et overskueligt sammenligningsskema, og gennemgår delpriser, så I har det bedste udgangspunkt at vælge ud fra.

Herefter kan der være brug for at lave endnu en projektgennemgang for at sikre, at entreprenøren og dennes underentreprenører har det hele med, og er indforstået med opgaven. Vi udarbejder udkast til en entreprisekontrakt og når begge parter har underskrevet kan byggefasen indledes.

Pris

Prissættes, når omfanget kendes

Kontaktformular

Fortæl os om dit projekt