Tilbuds- indhentning & Entrepriseaftale

Tilbudsindhentning og aftaleindgåelse

SAMARBEJDET & PRISER

Tilbuds- indhentning & Entreprise- aftale

Image

SOMMERHUS, Dyngby

Tilbudsindhentning og aftaleindgåelse

Selve tilbudsgivningen indledes når hovedprojektet er udsendt og indledes med en projekt- gennemgang på stedet, hvor der kan stilles spørgsmål og præciseres evt. uklarheder. Herefter starter en tilbudsperiode på ca. 4 uger, som munder ud i et tilbud fra hver af de indbudte firma- er. Vi varetager tilbudsindhentningen fra hovedentreprenører og opstiller priser i et overskueligt sammenligningsskema, og gennemgår delpriser, så I har det bedste udgangspunkt at vælge ud fra.

Herefter kan der være brug for at lave endnu en projektgennemgang for at sikre, at entreprenø- ren og dennes underentreprenører har det hele med, og er indforstået med opgaven. Vi udar- bejder udkast til en entreprisekontrakt og når begge parter har underskrevet kan byggefasen indledes.

Pris

Prissættes, når omfanget kendes

Fortæl os om dit projekt

Her kan du helt uforpligtende fortælle os om dit projekt.
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt