Skitseprojekt

Optegning og Ideoplæg

SAMARBEJDET & PRISER

Skitseforslag del 1 af 2

Image

Ombygning, Veksø

Skitseforslag del 1/2

Optegning og ideoplæg

Efter vores indledende møde vil næste skridt være at få tegnet et egentligt forslag, men forinden er der behov for at komme lidt tættere på hvad det nøjagtigt skal indeholde. Derfor indledes processen med et ideoplæg, som er vores bud på, hvordan vi foreslår projektet løst ud fra skitsemødet.

Inden vi kan gå i gang med at tegne er der behov for at gennemgå evt. begrænsninger på grunden og for lokalområdet. Vi undersøger herunder evt. lokalplaner, kommuneplaner og servitutter, og implementerer evt. regler i den videre skitsering.

Vi benytter også ideoplægget til at tegne de eksisterende rammer op. Her benytter vi de eksisterende bygningstegninger som forefindes, og vi forbereder en præsentation af vores foreløbige arbejde for jer.

Præsentationen kan afholdes fysisk på tegnestuen eller via Teams, hvor vi benytter online skitseringsværktøjer, så I kan følge med på skærmen under mødet.

Materiale

Præsentationen indeholder:

  • Gennemgang af foreløbigt projekt – beslutninger, udfordringer og konceptidéer
  • Beliggenhedsplan (evt. nye bygningers placeringer på grunden)
  • Plantegning (viser al nyindretning)
  • Volumenstudier (ved Nybyg og Tilbyg), hvor der er fokus på form, lysindfald og placering på huset

Periode: Der aftales fra start en dato for præsentation af idéoplægget. Denne del udføres på forbrugte timer.

Pris: Der prissættes timeforbrug afhængig af projekttype som følger:

ombygning 
tilbygning (uden ombygning)
til- og ombygning
nybyg

Om denne prismodel

For jer, der ønsker at være mere delagtiggjort og med i processen er denne prismodel en god måde at præge og være med i processen på - det tager måske lidt længere tid, men i bytte får man et større udbytte og skitseforslaget går fra at være et produkt til et dialogværktøj, hvor løsningen opstår i samarbejde.

Fastpris

Der kan alternativt aftales en fast pris, når omfanget kendes.

Hvis I ønsker en fast pris på et skitseforslag, så slås idéoplæg og præsentation sammen til et forslag. Den model er god for jer, hvis I fast besluttet på, hvad I ønsker, og ikke har behov for at være delagtiggjort i skitseprocessen, men blot ønsker vores bud på en løsning.

SAMARBEJDET & PRISER

Skitseforslag del 2 af 2

Image

Villa, Ry

Skitseforslag del 2/2

Skitsering og præsentationsmappe

Efter præsentationen af ideoplægget kan vi konkludere, hvad der er vigtigst for jer, og vi kan lavet et egentligt projektforslag på det, der skal bygges. I denne fase har I måske nye inputs efter jeres snak med hinanden og banken. Disse medtages i tilretninger og justeringer af ideoplægget.

Hvis vi undervejs i processen ser nye muligheder, eller tiltag, som optimerer projektet, så vil vi tage kontakt til jer og inddrage jer i tankerne, så I er medvirkende i beslutningsprocessen.

Præsentationsmappe

Vi benytter herefter ideoplægget til færdiggøre et skitseforslag og vi laver en præsentationsmappe til jer, som minimum indeholder:

•    Beliggenhedsplan (evt. nye bygningers placeringer på grunden)
•    Plan, eksisterende (viser eksisterende forhold)
•    Plan, fremtidig (viser al nyindretning)
•    Snit (evt. nye lofts- og gulvkonstruktioner og/eller nye overgange imellem rum og have)
•    Projektreferencer, inspirationsbilleder og/eller materialeforslag til overflader
•    Fotorealistiske visualiseringer
•    3D MODEL (som I kan gå på virtuel opdagelse i via gratis app fra pc eller tablet)
•    OBS: Der kan IKKE søges byggetilladelse eller bygges ud fra et skitseforslag

Skitseforslaget vil være et præciseret forslag ud fra skitserne på skitsemødet, som kombineret med vores faglighed vil være vores fælles bud på dét, der gennemføres inden for den aftalte økonomiske ramme.

Tilretning

Vi præsenterer forslaget for jer på et møde og gennemgår projektet fra ende til anden.

Periode: Hvis I ønsker justeringer og tilretninger gennemgås de på mødet, og vi tilretter skitseforslaget. NB: Hvis der er behov for at søge byggetilladelse, kan det komme på tale at lave mindre tilretninger ifm. byggeansøgningen.

Pris: Der aftales allerede fra start en dato for præsentation af idéoplægget Denne del udføres på forbrugte timer.

Pris: Der prissættes timeforbrug afhængig af projekttype som følger:

ombygning
tilbygning (uden ombygning)
til- og ombygning
nybyg

Om denne prismodel

For jer, der ønsker at være mere delagtiggjort og med i processen er denne prismodel en god måde at præge og være med i processen på – det tager måske lidt længere tid, men i bytte får man et større udbytte og skitseforslaget går fra at være et produkt til et dialogværktøj, hvor løsningen opstår i samarbejde.

Fastpris

Der kan alternativt aftales en fast pris, når omfanget kendes.

Hvis I ønsker en fast pris på et skitseforslag, så slås idéoplæg og præsentation sammen til et forslag. Den model er god for jer, hvis I fast besluttet på, hvad I ønsker, og ikke har behov for at være delagtiggjort i skitseprocessen, men blot ønsker vores bud på en løsning.

Kontaktformular

Fortæl os om dit projekt