Hovedprojekt

Projektet i tegninger og beskrivelser

SAMARBEJDET & PRISER

Hovedprojekt

Image

Villa, Aarhus

Hovedprojekt

Når myndighedsprojektet er godkendt og indsendt kan planlægningen af det egentlige byggeri planlægges. Denne såkaldte projekteringsfase munder ud i et hovedprojekt. Vi skal have aftalt hvorvidt det giver mening at opstarte denne fase som et overlap med byggesagsbehandlingen eller om vi skal vente til vi har indhentet byggetilladelsen – det afhænger af tidsplanen og hvor det specifikke projekt.

Et hovedprojekt består af to dele, dels beskrives projektet i tegninger og beskrivelser og efter- følgende laves udbud suppleret med tilbudslister, så der kan indhentes sammenlignelige priser.

Hovedtegninger

Hovedprojektet indeholder som minimum følgende:

 • Situationsplan
 • Plan(-er)
 • Fundamentsplan
 • Gulvplan
 • Vægplan
 • Møbleringsplan
 • Loftsplan
 • Tagplan
 • Afløbsplan
 • Hovedsnit
 • Facader
 • 4-6 Detaljer
 • Rumopstalter Badeværelse og teknikrum

Udbudsprojekt

Udbudsprojektet indeholder

 • Udbudsbeskrivelser og generelle betingelser for tilbuddet
 • Tilbudslister
 • Arbejdsbeskrivelser
 • Tilbudssammenligning og fremlæggelse af priser på møde 

Periode

Periode kan først fastsættes efter færdiggjort skitseprojekt 

Pris

Hovedprojekt og udbud prissættes, når omfanget kendes

Fortæl os om dit projekt

Her kan du helt uforpligtende fortælle os om dit projekt.
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt