Hovedprojekt

Projektet i tegninger og beskrivelser

SAMARBEJDET & PRISER

Hovedprojekt

Image

Villa, Aarhus

Hovedprojekt

Når myndighedsprojektet er godkendt og indsendt kan planlægningen af det egentlige byggeri planlægges. Denne såkaldte projekteringsfase munder ud i et hovedprojekt. Vi skal have aftalt hvorvidt det giver mening at opstarte denne fase som et overlap med byggesagsbehandlingen eller om vi skal vente til vi har indhentet byggetilladelsen – det afhænger af tidsplanen og hvor det specifikke projekt.

Et hovedprojekt består af to dele, dels beskrives projektet i tegninger og beskrivelser og efter- følgende laves udbud suppleret med tilbudslister, så der kan indhentes sammenlignelige priser.

Hovedtegninger

Hovedprojektet indeholder som minimum følgende:

 • Situationsplan
 • Plan(-er)
 • Fundamentsplan
 • Gulvplan
 • Vægplan
 • Møbleringsplan
 • Loftsplan
 • Tagplan
 • Afløbsplan
 • Hovedsnit
 • Facader
 • 4-6 Detaljer
 • Rumopstalter Badeværelse og teknikrum

Udbudsprojekt

Udbudsprojektet indeholder

 • Udbudsbeskrivelser og generelle betingelser for tilbuddet
 • Tilbudslister
 • Arbejdsbeskrivelser
 • Tilbudssammenligning og fremlæggelse af priser på møde 

Periode

Periode kan først fastsættes efter færdiggjort skitseprojekt 

Pris

Hovedprojekt og udbud prissættes, når omfanget kendes

Kontaktformular

Fortæl os om dit projekt