Ekstern rådgivning

Vi hjælper MED alle byggeriets faser

SAMARBEJDET & PRISER

Ekstern rådgivning

Image

Om- og tilbygning, Aarhus

Ekstern rådgivning

Afhængig af jeres projekt, så er der ofte brug for ekstern rådgivning, der ligger udover arkitekt rådgivningen. Dele af denne eksterne rådgivning er lovpligtig, når der eksempelvis er tale om dokumentation iht. Bygningsreglementet.

Vi hjælper med alle byggeriets faser, og kan også varetage denne del for jer ved at benytte samarbejdspartnere.

Vi sætter den eksterne rådgiver ind i opgaven, og varetager efterfølgende koordinering af evt. besigtigelser og andet. Når vi modtager beregninger, opmålinger samt øvrig data, implemente- res det i det samlede arkitektprojekt.

Geotekniker

Geoteknisk undersøgelse og dokumentation af jordbundsforhold:

Landmåler

Opmåling og dokumentation af afstande til skel, terrænkoter og bygningshøjder

Energi-ingeniør

Ingeniørberegninger og dokumentation energi

Konstruktionsingeniør

Ingeniørberegninger og dokumentation bærende konstruktioner

El-installatør

installatør ift. detaljeret el-plan

Miljørådgiver

Miljøscreening og rapport for håndtering af miljøfarlige stoffer

Pris

Eksterne rådgivningsydelser kan først prissættes når omfanget kendes. Erfaringsmæssig behov for ekstern rådgivning afhængig af projekttype:

ombygning:  Konstruktionsingeniør, miljørådgiver
til- og ombygning:  Alle
nybyg:  Alle pånær miljørådgiver

Fortæl os om dit projekt

Her kan du helt uforpligtende fortælle os om dit projekt.
Udfyld venligst dette felt
Udfyld venligst dette felt