TILBYG

TILBYGNING, Aarhus 

Hovedidéen bag projektet har været at skabe nutidige og moderne rammer, i høj arkitektonisk kvalitet og med en solid håndværksmæssig tilgang, til en familie på to voksne og tre børn - alt sammen med udgangspunkt i det eksisterende statslånhus' enkle form og materialer. Det eksisterende hus er energirenoveret med respekt. 

(Statslånhusene fra 1938-1958 havde til formål at inspirere byggebranchen til at benytte nye konstruktioner og materialer inden for en fast økonomisk ramme, for at derved at kunne optage fordelagtige lån til sit nye enfamiliehus).

Projektet har været i Bo Bedre 4.2023 (Klik for link)

Lokation
Størrelse
Status
Kunde
Aarhus, Danmark
150 m2
Udført
Privat
Image

RUM OG MATERIALER

For enden af tilbygningen og stuen er der isat et stort vinduesparti, der trækker naturen og lyset ind.

Materialevalget er begrænset til træ, beton og glas i et forsøg på at forenkle indtrykket af en tilbygning i respekt for det eksisterende hus.

LYS

I projektet har bearbejdningen af lys været et gennemgående tema. Tilbygningen kobler sig på den eksisterende facade, og der er derfor skabt et naturligt lysindfald her, hvor gammelt og nyt mødes. Udover det naturlige lysindfald understreges materialernes tekstur yderligere, når lyset rammer.

Image
Image

AT BYGGE TIL

At lave en tilbygning kræver omhu og omhyggelighed da en ny bygning skal tilpasses eksisterende forhold. En tilbygning vil derfor altid skulle forholde sig til indvendige og udvendige arealer, hvilket gør det omfattende, men man kan af samme grund få rigtig meget ud af at bygge til - i spændingsfeltet mellem gammelt og nyt.

INVITER NATUREN IND

I overgangen mellem nyt og gammelt er der udført et stort ovenlys parti, som trækker lyset ind i stue og køkken. Samtidig formidler lyset en overgang imellem de to forskellige opholdsrum  

Image
Image

RUM OG STOFLIGHED

Rum og overgange mellem rummene er særligt understreget i projektet, da det har været et ønske at skabe en glidende opdeling mellem funktioner. Her ses et kig fra stue ind i køkkenalrum, hvor et specialdesignet møbel er indsat på hele bagvæggen.

UDERUM

Udendørsarealer er tænkt med i projektet, da tilbygningen er placeret, så den danner overgang til forskellige niveauer i haven. Gange, forbindelser og stiforløb er markeret og fremhævet via forskel i materialer.

Image

Nordpil's nyeste