NYBYG

TÆT-LAV BOLIGER

Med baggrund i de i skitseprojektet foreslåede boligtyper og ikke mindst livet imellem husene, skabes et område hvor unge familier og ældre kan leve side om side Her kan den studerende sidde i det grønne gårdrum ved regn- vandsbassinet og læse til eksamen imens parret med deres nyfødte går tur med barnevognen altimens de ældre damer på bænken, hilser og kigger nysgerrigt ned i barnevognen.

Lokation
Størrelse
Status
Kunde
Holstebro, Danmark
1100 m2
Afventer
Erhverv/kommunal
Image

Pkt#1

ARKITEKTUR

Det grønne gårdrum bliver det fælles rum, som udgør beboernes nye mødested - måske før man drager til bingo i bingohallen over for, eller der hvor man mødes med studiegruppen over en kop kaffe efter en lang dag på skolen, eller måske bliver det her man sidder i ro og mag og får glæde af det liv, der udspiller sig lige uden for ens bolig.

Det er intentionen med dette skitseforslag at kunne være medskabere til en fællesskabsskabende- boligbebyggelse, hvor kvarterets beboere får lyst til at mødes og derved skabe liv og diversitet til glæde for Holstebro som helhed og i særdeleshed for dem, der skal bo der.

Pkt#2

GRØNNE RUM

Det grønne gårdrum bliver det fælles rum, som udgør beboernes nye mødested - måske før man drager til bingo i bingohallen over for, eller der hvor man mødes med studiegruppen over en kop kaffe efter en lang dag på skolen, eller måske bliver det her man sidder i ro og mag og får glæde af det liv, der udspiller sig lige uden for ens bolig.

Image
Image

Pkt#3

FÆLLESSKAB

Det er intentionen med dette skitseforslag at kunne være medskabere til en fællesskabsskabende- boligbebyggelse, hvor kvarterets beboere får lyst til at mødes og derved skabe liv og diversitet til glæde for Holstebro som helhed og i særdeleshed for dem, der skal bo der.