NYBYG

TÆT-LAV BOLIGER

Med udgangspunkt i de i skitseprojektet foreslåede boligtyper - og ikke mindst livet imellem husene -, skabes et område, hvor unge familier og ældre kan leve side om side Her kan den studerende sidde i det grønne gårdrum ved regnvandsbassinet og læse til eksamen, imens parret med deres nyfødte går tur med barnevognen, og de ældre damer på bænken, hilser og kigger nysgerrigt ned i barnevognen.

Lokation
Størrelse
Status
Kunde
Holstebro, Danmark
1100 m2
Afventer
Erhverv/kommunal
Image

ARKITEKTUR

Det grønne gårdrum bliver det fælles rum, som udgør beboernes nye mødested - måske før man drager til bingo i bingohallen over for, eller der hvor man mødes med studiegruppen over en kop kaffe efter en lang dag på skolen, eller måske bliver det her man sidder i ro og mag og får glæde af det liv, der udspiller sig lige uden for ens bolig.

Det er intentionen med dette skitseforslag at kunne være medskabere til en fællesskabsskabende- boligbebyggelse, hvor kvarterets beboere får lyst til at mødes og derved skabe liv og diversitet til glæde for Holstebro som helhed og i særdeleshed for dem, der skal bo der.

GRØNNE RUM

Det grønne gårdrum bliver dét fælles rum, som udgør beboernes nye mødested - måske før man drager til bingo i bingohallen overfor, eller der, hvor man mødes med studiegruppen over en kop kaffe efter en lang dag på skolen. Måske bliver det her, hvor man sidder i ro og mag og får glæde af det liv, der udspiller sig lige uden for ens bolig.

Image
Image

FÆLLESSKAB

Det er intentionen med dette skitseforslag at kunne være medskabere til en fællesskabsskabende- boligbebyggelse, hvor kvarterets beboere får lyst til at mødes og derved skabe liv og diversitet til glæde for Holstebro som helhed og i særdeleshed for dem, som skal bo der.